375 0908 2334 – The body you are calling is currently not available

375 0908 2334 – The body you are calling is currently not available

Pá 10. září 2021 21.15
Pivovar Sedlec, Zámecká 136, Kutná Hora
Alternativní, Drama
Světová premiéra autorské performance Igora Shugaleeva. Název 375 0908 2334 je složen ze tří částí; +375: je běloruská předvolba, 0908 symbolizuje 9. srpna 2020, tedy počátek období, kdy se po běloruských prezidentských volbách odehrály čtyřdenní protesty, během nichž došlo k masivnímu zatýkání represivními složkami a v zadržovacích zařízení také k surovému bití a mučení. 23.34 znamená článek Správního zákoníku Běloruské republiky O porušení zákona organizováním nebo účastněním se masových událostí, který ovlivnil přes 30 tisíc Bělorusů. Tato kombinace číslic vizuálně připomínající telefonní číslo a automatická odpověď záznamníku vyvolává bolestivé vzpomínky na dny bezprostředně následující po běloruských volbách roku 2020. V tomto období došlo k přerušení mobilního signálu i internetové sítě a zavolat přátelům, zda jsou v pořádku, bylo tedy případně možné jen velmi pozdě v noci nebo brzy ráno. Věta „Volané číslo je dočasně nedostupné“ získala najednou děsivý rozměr.