7 proti Thébám
Zobrazit fotky

7 proti Thébám

St 4. prosince 2019 19:00
RockOpera, Komunardů 1/306, Praha
Opera
Opera 7 proti Thébám se skládá ze dvou dějství. První vychází ze Sofoklova díla Oidipus na Kolónu a druhé z Aischylovy hry Sedm proti Thébám. Dějově se odehrává po událostech v opeře Oidipus Tyranus.

V prvním dějství hledá slepý poutník, bývalý král Théb Oidipus, v doprovodu svých dcer (mezi nimiž se nachází i Antigona) místo, kde bude moct spočinout. Když ho najde, dozví se, že se jedná o posvátnou půdu, na které nikdo nesmí přebývat. Poutník si tedy nechá předvolat vládce země Thésea, jenž mu sdělí modlitby. Ty musí poutník pronést, aby na posvátném místě mohl přebývat.

Oidipův švagr Kreon je mezitím vyhnán z Théb a snaží se Oidipa jak diplomatickými, tak násilnými prostředky donutit, aby se vrátil, protože se mu bude hodit. Nepodaří se mu to, a tak unese jeho dcery. Théseus je přivádí nazpět. Posléze se snaží Oidipa přemluvit jeho prvorozený syn Polyneikés, aby se k němu přiklonil v boji o trůn. Jelikož ale Polyneikés otce nepodpořil, když musel odejít z Théb, bývalý král na něj svrhne kletbu. Podle ní má jeho prvorozený syn zemřít se svým bratrem v boji na život a na smrt, byť se jim v tom jejich sestry - a na jejich přání i Théseus - snaží zabránit. Poutník pozná, že přichází jeho čas a Théseovi řekne, že si sám najde místo smrti. Král ale nesmí nikomu vyzradit, kde je, a zabránit tomu, aby se na něm udál válečný konflikt, nebo aby se o něm někdo jen dozvěděl, jelikož by to mohlo přivolat neštěstí celé zemi. Théseus drží slovo a polohu místa Oidipova úmrtí nesdělí ani jeho dcerám.