Abdul - příběhy hrdosti a Foreigners pohádka

Abdul - příběhy hrdosti a Foreigners pohádka

Po 2. září 2019 19.30
Cross Attic, Plynární 23, Praha
Cross Attic přináší do půdního prostoru dvě představení, které se zabývají pohledem na odlišnou kulturu a hledáním paralel s naší žitou přítomností.
  • Divadlo Teď, nádech a leť divadelně zpracovává příběhy a události z Čečny v období, kdy se přežívající prvky tradičního myšlení střetávaly s válečným rozvratem a následným novým, totalitním uspořádáním země. Vznáší otázky prvotní viny a spravedlnosti a akcentuje touhu po normálním životě a obyčejnosti.
  • Z druhé strany se na českou kulturu dívá původem španělská performerka a režisérka Alicia Cubells. Její příběh přistěhovalkyně do ČR provází řada kulturních střetů, které jdou často za hranici důstojnosti. Několik drobných situací jasně otevírá trhliny v představách o otevřené a přístupné české společnosti.
Večer dvou uměleckých pohledů nabídne možnost perspektivy směřující k reflexi vnějšího i vnitřního světa a vybídnou k otázkám jak skrze pohled na odlišnou kulturní skutečnost