Acceleration

Acceleration

Út 30. října 2018 20.00
Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 22, Praha
Pilotní pohybová performance nové produkční platformy pro tanec a pohyb Motion Hub v Brně.
Srovnej se! Start!
„Tempo změn se zvyšuje rostoucí rychlostí, aniž by se odpovídajícím způsobem zvyšovala rychlost, s jakou můžeme reagovat. To nás přibližuje prahu, za nímž ztratíme kontrolu.“
„Jsem hnán stádem vpřed. Jen víc, jen dál, jen rychleji, stále bez cíle. Rozpuštěn v instantních prožitcích, vztazích, štěstí. Uměle stimulován mít víc, být dál, rychlejší. Ztracen v množství podnětů na jedno použití, hledám cestu. Znovu a znovu na hraně.“
Účinkující: Emese Kovács (HU), Tereza Leopold Vejsadová (CZ), Roberta Štěpánková (SK), Lukáš Leopold (CZ), Jacek Niepsujewicz (PL), Petr Novák (CZ) Koncept: Tereza Lepold Vejsadová, Lukáš Lepold a kol.