Alien Intimacy

Alien Intimacy

So 5. září 2020 19.30
Studio Alta, U Výstaviště 21, Praha
Zander Porter a James Batchelor ve svém duetu představují vzájemné vztahy různých objektů. Představení zkoumá citlivost k cizímu a pohyb, který vzniká mezi lidmi. Viditelné a neviditelné nebo fyzicky ztělesněné a virtuálně odlidštěné se prolíná. Vzdálenost mezi člověkem a někým cizím (nebo tělem / já a objektem / jiným) se zvětšuje a zmenšuje, když se umělci přesouvají do blízkého časoprostoru.
Choreografie zkoumá a představuje nové krajiny, které vychází z estetiky počítačových her a obrázků NASA. „Dotyk“ je v Alien Intimacy makroskopicky zvětšen a je vnímán jako gravitační síla, nikoliv jako přímý kontakt. Na pozadí těchto východisek autoři hledají nové významy (ne)dotyku, „téměř dotyku“ a „meziprostoru“.