Angelika
Zobrazit fotky

Angelika

Čt 3. května 2018 18:00
Divadlo Broadway, Na Příkopě 988/31, Praha
Muzikál
Romantický děj odehrávající se v době vlády Ludvíka XIV. mapuje příběh krásné Angeliky de Sancé de Monteloup, která je svým nechtěným sňatkem s Joffreyem de Peyrac vržena do víru královských intrik. Její počáteční odpor k Peyracovi se postupně mění v hluboký cit. Shodou dramatických okolností překazí Angelika plánovanou vraždu krále. Ten je krásnou Angelikou okouzlen a chce jí získat. Ve vykonstruovaném procesu je Peyrac označen za spiklence ďábla a na náměstí Gréve je upálen. Angelika se uchyluje mezi lůzu a po smrti své první lásky Nicolase se stává markýzou pařížského podsvětí. Díky sňatku se svým bratrancem Filipem de Plessis-Belliéres se Angelika vrací mezi pařížskou smetánku. Její cesta, motivovaná pomstou nespravedlivé smrti Peyraca, ji vede až před samotného krále. Tomu předává seznam spiklenců. Král nechává spiklence za velezradu zatknout. Za splnění státního úkolu, přípravu smlouvy Francie s Bachtiary bejem, vyslancem sultána, vrací Ludvík XIV. Angelice majetek de Peyraca. Vyslance Bachtiary žádá jako dar Angeliku, král odmítá a veřejně jí prohlásí za svou přítelkyni. Angelika se dozvídá od krále, že se Peyracovi podařilo z vězení uniknout, na útěku však zahynul. Angelika mu nevěří - rozhodne se Peyraca hledat…. na zámku Toulouse se Angelika na kratičký okamžik setkává s Joffrayem - ten je však chladný, je psancem a ona má mocného ochránce - krále…Angelika se zapřísahá, že králi nikdy patřit nebude, ale Joffray mizí v tajných chodbách zámku. Zoufalá Angelika se vzápětí stává obětí únosu - zhrzený Bachtiary bej se rozhodl získat dar pro svého pána násilím…V sultánově harému propadá Angelika naprostému zoufalství, ale zůstává nezlomená a hrdá - odmítá být hříčkou sultánovou. Po krutém bičování se jí podaří s pomocí dvou eunuchů - dříve příslušníků pařížské lůzy - uprchnout do pouště. Nerovný boj však záhy vzdává a prosí Boha, aby jí k sobě povolal. Upadá do agónie, tudíž neví, že Joffray, který se jí vydal po stopách, jí zachránil a převezl na zámek Toulouse. Po mnohých peripetiích pak těžce zkoušená láska vítězí…

ANGELIKA
Alžbeta Bartošová, Michaela Gemrotová, Kamila Nývltová 

JOFFREY DE PEYRAC
Josef Vojtek, Marian Vojtko

CONTOIRE
Yvetta Blanarovičová, Radka Fišarová, Olga Lounová

DESGRÉZ
Bohouš Josef, Tomáš Trapl

NICOLAS
Jan Kopečný, Josef Vágner

KRÁL LUDVÍK XVI.
Vilém Čok, Martin Šemík

MONTESPAN
Lucia Jagerčíková, Markéta Procházková, Zdenka Trvalcová

ŠPÍNA
Jakub Kudrnáč, Peter Pecha, Michael Veselý

BACHTIARY BEJ
Ali Amiri, Jiří Daniel

GENDÉRE
Robert Kryl, Michal Tůma

GENO
Aleš Háma, Zdeněk Izer, Bronislav Kotiš

STELIEN
Jan Kuželka, Petr Pečený, Ivan Vyskočil

PANÍ MM
Ljuba Dančenko, Nelly Danko.