anytime, anywhere

anytime, anywhere

Út 16. dubna 18:30
Divadlo na Orlí, Orlí 19, Brno
Drama

Anytime, anywhere je vícejazyčná inscenace o dvou mladých ženách z různých kontinentů, které otevřeně sdílejí své zkušenosti a emoce ohledně chybějících lidí v jejich životech. Autobiografické materiály, které diváka provázejí odjezdy, mezičasy, rozdělenými identitami a sdílenou realitou, se prolínají s abstrakcí, která přichází na scénu prostřednictvím multidisciplinárních médií.

Diváci tak putují z konkrétních geografických míst, jako je Praha, Hong Kong nebo Střední Amerika, do vnitřních imaginárních krajin. Aby oba tvůrci převedli své vnitřní cesty mezi vzpomínkami, emocemi a současnou realitou do představení, přinášejí na stůl své performativní jazyky. Na jedné straně pohyb a narativní práce, na druhé audiovizuální trajektorie. Tato kolize vytváří konkrétní vesmír, ve kterém se říká „kdykoli a kdekoli“. Tým pracuje s projekcemi, mapovanými na různé povrchy různé kvality. Spolu se zvukem vytvářejí pohlcující a snovou atmosféru, která diváky provází od začátku do konce. Všechna videa a zvuky jsou streamovány živě, přímo z jeviště a přibližuje tak divákům samotný proces tvorby. Mezi další zahrnuté disciplíny patří objekty, pohyb a text. Život s odloučením je něco, co se mnoho lidí v dnešním světě musí naučit dobrovolně i z donucení. Prostřednictvím tohoto projektu Jovita a Kristina doufají, že sdílením svých zkušeností mohou pomoci někomu dalšímu nebo mu alespoň dát najevo, že v tom nejsou sami.

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze je soutěžní vysoká škola zaměřená na výchovu humanitně vzdělaných uměleckých osobností schopných skloubit znalosti divadelních postupů a stylů s odvahou k tvůrčímu experimentu. DAMU nabízí studium činoherního, alternativního a loutkového divadla, produkce, scénografie, teorie a kritiky, autorského herectví a pedagogiky, divadlo ve výchově. Na DAMU vyučují významné osobnosti českého i zahraničního divadla. Studium probíhá na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni. Absolventi DAMU nacházejí uplatnění v profesionálních divadlech i v nezávislých divadelních souborech, stávají se divadelními kritiky, producenty, pedagogy a autory v nejširším slova smyslu. Škola také nabízí studium v angličtině a stáže pro zahraniční studenty.

Představení probíhá v rámci 34. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter 2024.