Approximate

Approximate

Út 13. září 2022 20:00
Alfred ve dvoře, Františka Křížka 36, Praha
Opera

Experimentální opera Lucie Páchové.

Přiblížit se, vzdálit se. V prostoru, zvuku, světle, významu. Přiblížit se na hranu smyslového požitku, vzdálit se prahu rozumového vnímání. Na kolik je pro člověka blízké či intimní slyšet lidský hlas, jak moc se mu může přiblížit a lze jej vnímat jako objekt? Lidský hlas odtržený od zdroje, zbavený těla, zhmotněný ve zvuku, světle, v objektu, v bubnu, v reproduktoru či v rádiu, jež mu propůjčují jiný tvar. Komorní opera Approximate si pohrává s návyky vnímání a smyslové percepce. Hlas tu vstupuje do přesně rytmizovaného dialogu nejen s nástroji, ale stejně tak se světlem, pohybem, projekcí, objekty či s prostorem.