Ateliér herecký

Ateliér herecký

St 25. srpna 2021 10.00
Studio talentů, Úvalská 28, Praha

Na hereckém ateliéru si účastníci procvičí artikulaci, práci s dechem a hlasem. Součástí bude i dramatická průprava a přednes.