Avatar Zet

Avatar Zet

Ne 1. prosince 2019 19.00
Studio Hrdinů, Dukelských hrdinů 47, Praha
Živá akce zabývající se podstatou výzkumu pozůstalosti umělce Miloše Zeta.
Avatar Zet je série performativních konzultací zabývajících se podstatou výzkumu pozůstalosti českého umělce Miloše Zeta (1920–1995). Debata se odehrává v civilní scénografii a její post produkovaná verze, při níž jsou hlavy debatujících nahrazeny 3D modely soch Miloše Zeta, je v reálném čase promítána, sochy, tak ožívají a přebírají kritický hlas debatujících. Jaká je role uměleckého díla po proměně paradigmatu a jak se mění čitelnost v proměněném kontextu? Jaký je vztah mezi materiálností objektů a nehmotností dokumentace děl? Jaká je role umělce ve společnosti po jeho smrti a umožnuje pozůstalost po umělci kontinuitu jeho díla? Avatar Zet je preambulí série veřejných programů nazvaných čas objektu, který v sezóně 2019/2020 uvádí galerie lítost ve spolupráci s Trafó, Budapešť. Tato série spojuje tradiční trojrozměrnou strategii výstav a propojuje ji s hlavním prvkem veřejných programů – časem – v jedno „krátkodobé propojující se kontinuum“. Téma série je rozděleno na tři na sebe navazující okruhy: teorii, choreografii a umění a skrz ně zkoumat vztahy mezi objekty, památkami a dobou a uvažovat nad interakcemi, které propojují poměry mezi tělem, objektem a publikem.
Členové pracovní skupiny: Hynek Alt, Vojtěch Märc, Zuzana Krisková, Jiří Skála, Martin Zet Vývojář softwaru: Michal Pustějovský Kamera: Antonín Jirát a Jan Plesl Grafický design: Štěpán Marko