Baron Prášil

Baron Prášil

So 11. listopadu 19.00
Divadelní studio „V“, Veveří 944/133, Brno
Komedie
Bude to příběh o odvaze i o zbabělosti, o lásce i o snaze utéci před ní, diváci se budou svým hrdinům smát, chvílemi se o ně bát a některými budou pohrdat. Budou tu intriky, lži, podvody, trochu toho nadpřirozena a samozřejmě i Baron Prášil.
„Tomu nebudete věřit. Ten starý blázen chytil tu kulku do zubů. Všechny kulky se mu vyhnuly až na jedinou, tu chytil do zubů a furiantsky s ní plivl po důstojníkovi, pak vzal nachystanou tyč a ladně s ní přeskočil vězeňskou zeď. Za zdí čekali připravení dva hřebci, jeden pro něho a druhý pro Isabel...“