Bazaar festival 2021

Bazaar festival 2021

Pá 27. srpna 2021 12:00 — Po 30. srpna 2021
Jsme krajina. 7. ročník tanečního a divadelního „Bazaar festivalu“ představí inovativní a nezávislé tvůrce ze střední a východní Evropy. Akce proběhne od 27. do 30. srpna na různých místech Prahy, ať už v divadelních sálech, nebo třeba zahradách. Bazaar Festival je mezinárodní přehlídka progresivních scénických prací divadelních a tanečních inovátorů, kteří mají zdravý odstup od oficiální kultury a nebojí se jít do rizika. Dramaturgie „Bazaaru“ se soustředí na tvůrce nezávislé scény střední a východní Evropy a od roku 2019 i Blízkého východu. Festival je reakcí na dlouhodobé formování početné dynamické skupiny zvědavých diváků vyhledávajících aktuální průkopnické formy jevištní tvorby a otevřený dialog o budoucnosti naší společnosti, a současně na aktuální politickou situaci v daných zemích, která v různé míře vytváří na místní umělce čím dál větší tlak. Praha a Česká republika hraje již tradičně důležitou roli v zastávání svobody projevu nejen českých umělců a i na to festival Bazaar navazuje. Rozšířením dramaturgie o tvůrce z Blízkého východu navíc Bazaar pomáhá čelit obavám středoevropanů z tohoto regionu, který má čerstvější zkušenosti s hrůznými fenomény jako je chudoba, migrace, diktatura nebo válka.