Biblia

Biblia

So 14. prosince 2019 19.00
Alternativní, Drama
Hudebně-dramatická báseň, dějiny člověka od stvoření světa až po Kristovo vzkříšení.
Vybrané příběhy ze Starého a Nového zákona, které kladou často nadčasové otázky o morálce, svědomí, víře a síle duchovna v době, kdy se základní pilíře naší evropské společnosti zmítají v pochybnostech.
Život Abraháma, Izáka, Jakuba, Mojžíše či osudy Ježíše Krista a jeho učedníků přinášejí podobenství moderního člověka, zmítaného ztrátou víry, kterou dnes nahrazuje konzum. Zkoušky, které lidstvu přináší dnešní doba se neliší od těch starozákonních, zrada a boj se sebou samým jsou stejné jako ty novozákonní. Scénické čtení biblických příběhů v podání herce Juraje Kukury vzniklo jako koncept hudebně-divadelní, ale i výtvarné performance. Jedná se o jedinečný projekt v koprodukci se Slovenskou filharmonií.