Bodies In Progress 26

Pá 10. května 19:00
Studio G, Chelčického 691/8, Ostrava
Hrají: Martina Hajdyla Lacová

Každý pohyb zrcadlí dialog mezi někým a něčím, co teprve přijde a zároveň loučením s někým, kým jsme byli. Komplexní dynamika drzých i citlivých interakcí ve sdíleném prostoru, který obývají současně minulost i budoucnost.

Jaký vliv má na ženu zkušenost sdílené existence? A jak se jí obývá tělo v průběhu tohoto procesu?

Všichni začali život v těle jiné lidské bytosti – ponořeni do systémové výměny, absorbující živiny z těla matky stejně jako hormonální deriváty emocí a zároveň vylučující biologický odpad skrze její tělesné otvory. Slovy psychoanalytičky Joan Raphael-Leff tahle základní zkušenost interkorporality, kde „já“ a „ne já“ existují v propojení, otevírá prostor pro hlubokou reflexi toho, jak první propojení ovlivňují celý život.

Bodies in Progress se bude uvádět pouze v období duben až červenec 2024, tedy mezi 22. a 38. týdnem těhotenství Martiny Hajdyla Lacové. Každé uvedení je tedy neopakovatelnou událostí.

Vstupenky je možné zakoupit formou „Pay What You Can“ = je možné si vybrat z 5 nabízených cen tu, kterou finanční situace a láska k tanci dovolí.