Body Bank

Body Bank

St 6. června 2018 19:30
Polský taneční projekt.
Tělo performerky, vystavené zraku diváka, plní na scéně úkoly, které působí na jeho fyziologii. Divák pozoruje pohyby performerky, ale necítí přitom její zrychlený tep. Může si všimnout pot na jejím čele, ale nepocítí ho na své kůži. Divák sleduje to, co se děje z hlediska, ale k této činnosti má přístup jen natolik, nakolik mu to umožní jeho zrak. Během představení se svému tělu přihlíží i samotná performerka, ale její perspektiva je úplně jiná, než perspektiva diváka. Ona usiluje nahlížet na sebe s odstupem, pokoušejíce se přitom prozkoumat chování a reakce svého těla, ze kterého se na scéně stane stroj, poslušně plnící úlohy. Umělkyně se také snaží o deformaci vlastního těla, jehož formu mění takovým způsobem, aby vyvolávalo pocity podivnosti. Cílem je představení těla jako uměleckého objektu, který v závislosti na poloze, zraku diváka, a nakonec i vlastní existence mění své role a umístění v prostoru.
Body Bank je cestou do hlubin těla, která začíná na makroúrovni, na níž se tělo dělí se svými kvalitami s okolním prostranstvím, následně prochází úrovní, v níž se tělo stane objektem v prostoru a končí na mikroúrovni, kde tělo představuje spojení na sobě závislých složek.