Bohovanie

Bohovanie

Po 8. října 2018 19:00
Stará aréna, 28. října 49/23, Ostrava
Divadelní pohybové představení slovenského kolektivu Prichod Godota.
Bohováním se ve slovenštině označuje proces věštění, zasvěcení a prosení Boha o zjevení toho, o co si člověk žáda. Je to proces transormační. Sprostředkovatelky takového zjevení se nazývají bohyně. V tomto představení bez slov, které není imitací, ani rekonstrukcí žádného dohledatelného bohování, ale vlastní podobou rituálu vytvořeného formou kolektivní tvorby, si bohyně pod režií Jara Viňarského zahrají Heidi Šinková a Katarína Zagorski .