Bohovanie

Bohovanie

Po 10. září 2018 20:00
Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 22, Praha
Divadelní pohybové představení slovenského kolektivu Prichod Godota.
Bohováním se ve slovenštině označuje proces věštění, zasvěcení a prosení Boha o zjevení toho, o co si člověk žáda. Je to proces transormační. Sprostředkovatelky takového zjevení se nazývají bohyně. V tomto představení bez slov, které není imitací, ani rekonstrukcí žádného dohledatelného bohování, ale vlastní podobou rituálu vytvořeného formou kolektivní tvorby, si bohyně pod režií Jara Viňarského zahrají Heidi Šinková a Katarína Zagorski .