Bolero & Carmen/Carmen

Pá 14. dubna 2023 19:00
Bolero v choreografii Riccarda De Nigrise popisuje dynamiku života ve společnosti. Jeho choreografie se zaměřuje na každodenní život a sebestřednost ve společnosti. Narcismus je bojem mezi „chtít“ a „mít“ v duševním životě obyčejného člověka. Někdy končí až fatálně.  Snaha o dokonalost a úspěch je současným trendem a sociální média tuto konkurenci podporují. Choreografie se snaží ukázat rozdíl mezi zdravým a negativním až patologickým egoismem. „Taneční obrazy“ jsou určeny k probuzení tematických asociací. Když se díváte do zrcadla, pokaždé se na sebe díváte jinak, protože si každý interpretuje to, co vidí. Měli bychom tuto skutečnost přijmout a vážit si toho, co je na nás individuální, De Nigrisovo poselství popisuje možnou cestu z narcismu: sebereflexi, ale také sociální angažovanost, abychom se naučili jednat a vcítit se do druhých lidí.

Katalánský choreograf Cayetano Soto je špičkovým a odvážným tvůrcem s jedinečným pohybovým slovníkem současného tance. 

Soto se vrací k mýtu o Carmen, postavě v neustálé transformaci mezi realitou a fikcí.  Zvláštní, divoký druh krásy, tvář, která člověka nejprve zaskočí, ale na kterou se nedá zapomenout.  Takto popsal svůj velký literární mýtus Prosper Mérimée. S tímto citátem jako výchozím bodem se ponoříme do fascinujícího a jedinečného světa tvůrce Sota jeho novým čtením klasické Carmen, jež se bude nořit do různých témat stejně aktuálních dnes jako před více než 170 lety, kdy román vyšel. 


Toto velmi osobité čtení Sotova baletu Carmen zobrazuje svobodu žen, paradigma femme fatale a postavu, která bude až do smrti stát za svým přesvědčením.