Braniboři v Čechách

So 4. května 18:30
Divadlo Antonína Dvořáka, Smetanovo náměstí 3104/8A, Ostrava
Opera
Délka 160 minut

Libreto Karel Sabina (1813–1877)

Hudební nastudování Jakub Klecker

Režie Jiří NekvasilAť žije pravda! Ať žijí práva!
Ať žijí vlasti ochráncové!
Zas vrátí se dobří časové
a zkvete české vlasti sláva.

Operní prvotina Bedřicha Smetany vznikla záhy po skladatelově návratu ze švédského působiště do vlasti. Zásadní okolností jejího zrodu byla soutěž o dvě nejlepší české opery vypsaná hrabětem Janem Harrachem. Smetana přihlásil dílo do soutěže v kategorii námětů z historie zemí české koruny a po letitých průtazích s vyhlášením výsledků také zvítězil.
Libreto opery vypráví příběh odehrávající se rok po úmrtí krále Přemysla Otakara II.; do Čech vtrhl a zpustošil je markrabě Ota Braniborský, nastala doba bídy a český národ se vzchopil k odboji. Údernost slov společně s davovými revolučními scénami chudiny se v opeře snoubí s romantickým příběhem o lásce a ideálech cti, rovnosti a svobody. Smetana ve svém prvním operním opusu vytvořil dílo vysoce převyšující tvorbu jeho českých současníků, vymezil nový kvalitativní standard českého operního repertoáru a v neposlední řadě se nepokrytě přihlásil k politickému programu české národní emancipace.

Uvádíme v českém originále s českými a anglickými titulky


Další termíny

Čt 5. prosince 18:30
Zobrazit celý program divadla