Burgán

Burgán

Út 28. února 2023 18:00
Alfred ve dvoře, Františka Křížka 36, Praha
Alternativní
Inscenace Burgán představuje trojici zasloužilých matadorů generace X, které sledujeme při jejich marném pachtění se po opětovném nastolení „normálního“ řádu světa. Postavy samotné se točí ve smyčkách svých obsedantních rituálů, ze kterých už nejsou schopné a možná ani ochotné vystoupit.
Na začátku projektu stála inspirace skutečnými postavami veřejného života, obohacenými o určité aspekty popkulturních figur, zejména z dětské literatury nebo populární hudby. Inspirace dětskou literaturou je také nenápadnou a ve výsledku téměř neviditelnou poctou tvorbě režiséra Jana Kačeny. Textová vrstva je tvořena osobními archivními zvukovými záznamy, které se rozpadají do útržků informací, fragmentů paměti, někdy i do nonsensových vrstev přímočarého blábolení. V projektu Burgán se Handa Gote vrací k předchozím „komornějším“ pracem, především k inscenacím Rain Dance a Metal Music, které se snad v rámci specifické tvorby skupiny dají označit za více „herecké“ a méně intermediální. Stejně jako v případě inscenace Rain Dance, která vznikla na základě kritického postřehu Romana Sikory, že české nezávislé divadelní skupiny se nevyjadřují k aktuálním současným problémům, odvíjí se téma nové práce od skrytých neuróz současného světa, manifestovaných ve více či méně kryptických divadelních obrazech.
Burgán (burgunda, burgyně, burkoň, burák, burka) - krajový název pro krmnou řepu. Příklady použití: „Vysadili jsme burgán, aby bylo co pro krávy.“ „To si vy mladý neumíte ani představit, jak jsme to my měli těžký! A taková nouze byla, že jsme museli jíst burgán!“
  • Připravili: Hybler, Dörner, Procházka, Svatoš, Švábová, Havlová, Němec, Němec, Skála