Černá zem pohltí toho, kdo odstoupí zrádně!

Černá zem pohltí toho, kdo odstoupí zrádně!

Pá 17. března 2017 20:00
Studio Hrdinů, Dukelských hrdinů 47, Praha
Radikální inscenace Černá zem pohltí toho, kdo odstoupí zrádně! je jako vyčítavý nářek nad ztrátou občanské a umělecké svobody. Nekompromisní divadlo jako rána na solar. Enfant terrible postjugoslávského divadla Oliver Frljić konečně v Česku! Někdejší Jugoslávii rozvrátila občanská válka a rozdělila ji na několik politicky a historicky zjizvených zemí. Chorvatský režisér Oliver Frljić se s dějinnou skutečností vyrovnává explicitně. Jeho inscenace je obžalobou i humanistickým manifestem, v němž se vzájemně proplétají osobní a historická dramata. Představuje zápas a děsivý rituál, kde jedna vražda plodí další a slouží jako jasná upomínka toho, že Evropa je ještě stále nasáklá krví tisíců zmarněných životů. Herci předvádějí zničující, neúprosnou a šokující realitu. Válečné události a politická traumata vybízejí k univerzálním otázkám o hranicích umělecké a společenské svobody, osobní a kolektivní zodpovědnosti, tolerance a stereotypů. V divadelním rámci Frljićovy hry se citují příběhy z rozpadu Jugoslávie, ostatně i název představení je citátem posledního verše někdejší jugoslávské hymny. „Inflace smrti, neustálé opakování neopakovatelného, jen slouží ke zdůraznění divadelních mechanismů. A ty jsou jen reprezentací nějaké vnější skutečnosti. Já se ovšem se svou nutkavou snahou inscenovat kolektivní smrt snažím ukázat, kam až mohu při scénickém ztvárnění smrti a v divadelní reprezentaci obecně zajít. Opakování smrti, které se na jevišti děje v téměř pravidelných intervalech a po níž performeři zase vstávají z mrtvých, obnažuje mechanismy divadla a jeho fikce. Tím překračují jejich účinek a působí skutečný vnitřní otřes.“