Černá zem pohltí toho, kdo odstoupí zrádně!

Černá zem pohltí toho, kdo odstoupí zrádně!

Pá 17. března 2017 20.00
Studio Hrdinů, Dukelských hrdinů 47, Praha
Radikální inscenace Černá zem pohltí toho, kdo odstoupí zrádně! je jako vyčítavý nářek nad ztrátou občanské a umělecké svobody. Nekompromisní divadlo jako rána na solar. Enfant terrible postjugoslávského divadla Oliver Frljić konečně v Česku! Někdejší Jugoslávii rozvrátila občanská válka a rozdělila ji na několik politicky a historicky zjizvených zemí. Chorvatský režisér Oliver Frljić se s dějinnou skutečností vyrovnává explicitně. Jeho inscenace je obžalobou i humanistickým manifestem, v němž se vzájemně proplétají osobní a historická dramata. Představuje zápas a děsivý rituál, kde jedna vražda plodí další a slouží jako jasná upomínka toho, že Evropa je ještě stále nasáklá krví tisíců zmarněných životů. Herci předvádějí zničující, neúprosnou a šokující realitu. Válečné události a politická traumata vybízejí k univerzálním otázkám o hranicích umělecké a společenské svobody, osobní a kolektivní zodpovědnosti, tolerance a stereotypů. V divadelním rámci Frljićovy hry se citují příběhy z rozpadu Jugoslávie, ostatně i název představení je citátem posledního verše někdejší jugoslávské hymny. „Inflace smrti, neustálé opakování neopakovatelného, jen slouží ke zdůraznění divadelních mechanismů. A ty jsou jen reprezentací nějaké vnější skutečnosti. Já se ovšem se svou nutkavou snahou inscenovat kolektivní smrt snažím ukázat, kam až mohu při scénickém ztvárnění smrti a v divadelní reprezentaci obecně zajít. Opakování smrti, které se na jevišti děje v téměř pravidelných intervalech a po níž performeři zase vstávají z mrtvých, obnažuje mechanismy divadla a jeho fikce. Tím překračují jejich účinek a působí skutečný vnitřní otřes.“