Člověk –⁠ stroj

Člověk –⁠ stroj

Pá 12. listopadu 2021 20.00
Alfred ve dvoře, Františka Křížka 36, Praha
Alternativní

Představení má vycházet z jednoduché premisy – pokusu použít stroj jako improvizační nástroj, kterého protějškem na jevišti má být skupina dobrovolníků. Do sociální skulptury, kterou v průběhu zkoušení a repríz představení autoři s neherci vytvoří, chtějí zapojit i stroj. Jako východisko pro další práci má sloužit ponor do historie automatizace, od jejích mechanických začátků, až po současnou asambláž kódu, robotů a lidí (nejen) na pracovišti.