Člověk, ten nezměnitelný snivec

Člověk, ten nezměnitelný snivec

Po 17. června 2019 20:30
Hlubiny země byly ještě zamčeny a nikdo na ně neuhodil, aby vydaly skryté poklady. Půda, dobrá svou plodností, čekala jen na dělný lid, jenž by užil hojných darů jejích. Z mateřských končin slovanských přišel sem lid, naši předkové.
Téma vlastenectví zpracované v originální inscenaci studentů Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Ve formě kabaretu reflektují svůj současný postoj k vlastenectví, nabízejí postřehy generace, která za svůj stát doposud nemusela bojovat. Jsem Evropan nebo Čech? Inscenace vznikla jako klauzurní projekt studentů 2. ročníku bakalářského programu KALD DAMU.
Divadelní akademie múzických umění je fakultou úspěšně vychovávající další generace umělců působících v České republice i v zahraničí. Po zkušenosti z posledního ročníku, kdy festival navázal spolupráci s italskou cirkusovou školou FLIC z Turína, se organizátoři rozhodli letos spolupracovat se studenty pražské DAMU a poskytnout jim pro tvorbu stan „Obludária“. Ojedinělý divadelní stan vzniklý speciálně pro představení Divadla bratří Formanů Obludárium otevře opět své dveře a umožní vznik výjimečných projektů.
Autorský tým: Eliška Říhová, Johana Bártová, Jakub Šulík, Louis Traore, Adam Páník, Matouš Fendrych, Kateřina Bejčková, Matěj Šumbera