Commedia Finita

Commedia Finita

St 20. ledna 19.00
Kino Slavia Stříbro, Benešova 587, Stříbro
Nesmírně vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Destinnové.
Výpovědi její pedagogické konkurentky, uklízečky, společnice a komorné jsou svědectvím nejen o úspěších a pádech Emy Destinnové, ale především o závisti a malosti, které jako důvěrné známé provázejí i naše životy.