Commedia Finita

Commedia Finita

Ne 30. července 2017 20:00
Nesmírně vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Destinnové.
Výpovědi její pedagogické konkurentky, uklízečky, společnice a komorné jsou svědectvím nejen o úspěších a pádech Emy Destinnové, ale především o závisti a malosti, které jako důvěrné známé provázejí i naše životy.