Čtení ke kafi: Zápisky z cest

Čtení ke kafi: Zápisky z cest

Pá 1. října 2021 19:30
Freskový sál, Zelný trh 10, Brno

Historiky a drobné postřehy ze tří zemí, které herečky divadla MALÉhRY v posledních letech navštívily, doplní trefné animace Dity Stuchlíkové. Herečky budou sdílet příhody z cest po Itálii, Portugalsku a Krétě.

My lidé rádi ces­tu­je­me. Jako bychom tou­ži­li spat­řit vlast­ní tvá­ře v odra­zu jiných zrca­del na poza­dí jiné kul­tu­ry. Migru­je­me z mís­ta na mís­to, hle­dá­me svo­bo­du, hle­dá­me svo­ji pod­sta­tu, hle­dá­me sebevyjádření a pozná­vá­ní cizích kul­tur nám k tomu výraz­ně pomáhá…