Cube

Cube

So 19. března 2022 19:30
Studio Alta, U Českých loděnic 4, Praha
Alternativní

Taneční performance člověka a objektu založená na spolupráci čtyř tvůrců z různých oborů: tanec, sochařství, design, light design, hudba.

Mysl zpočátku lehká, zaujatá hrou pro hru. Dokonalá souhra lidskému oku lahodí. Jsme zaslepeni touhou vše zachovat, silou vůle udržet. Avšak lpěním sílí slabost a těžkne smysl. Lpění vábí napětí. Společně zaplavují mysl a plodí nehybnost. V momentech slabosti vylézají na povrch stíny, jímž člověk zaneprázdněný nevěnoval dostatek pozornosti. Křehké jistoty, je možné vrátit se k Vám? Poznávám, že opřena o hmotu, bojuji se svou vlastní touhou. Pád je začátkem cesty.

Dokonalý objekt, symbol preciznosti a řádu. Oku lahodící přesný útvar, který nemá žádné nepravidelnosti ani odchylky. Lidský konstrukt dávající svou jasností pocit bezpečí a jedinečnosti. Avšak dá se na to spolehnout? Kde začíná hranice, za kterou věci lidmi vytvořené již nejsou pomocníky?