Dalibor

Dalibor

So 23. listopadu 2019 14.00
Divadelní areál Bouda, Mariánské náměstí, České Budějovice
Hrdinský, tragický příběh o vzpouře proti moci, mstě, přátelství, lásce a rytířské cti.
Existence prvního a dosud jediného profesionálního divadla v jižních Čechách byla odstartována uvedením Dalibora 6. září 1919. Po 100 letech jubilejní sezónu otevírá opět tato Smetanova opera, v provizorním prostoru Boudy, který je připomínkou naděje pro novou éru. Výlučně pro tuto slavnostní příležitost a tento prostor je připravena inscenace podle adaptace legendárního českého režiséra, držitele dvou Oscarů, Miloše Formana, v hudebním nastudování Maria De Rose.
Třetí Smetanova opera vychází ze známé pověsti o Daliboru a zazněla poprvé u příležitosti položení základního kamene Národního divadla. Její uvedení je tak na místě, kde bylo položeno již dokonce několik základních kamenů zatím stále nepostavené divadelní budovy, více než symbolické. Podobně Dalibor je dosud nerealizovaným projektem Miloše Formana. Ten původně plánoval své pojetí uvést na scéně Národního divadla 17. listopadu roku 2000, součástí záměru bylo i nové libreto opery. Pro vlnu nevole ze strany tehdejších konzervativců však Forman nakonec od projektu ustoupil. Smetanův Dalibor je po hudební stránce jednou z nejkrásnějších českých oper. Nese v sobě zakódovaný mýtus o svobodě, téma individuální vzpoury i silný milostný příběh.