Dětské divadlo: Vokoňovi

Ne 20. června 16.00
Panelka Luleč, Luleč 310, Luleč

Co má společného kůň a palačinky? Kde se bere olej? Může koník letět letadlem? Co je to brloh? Odpovědi na tyto otázky a jiné koniny se dozvíte v představení Vokoňovi.

Autorksá pohádka pro děti od 2-9 let