Dialog

Dialog

Čt 13. dubna 2017 20:00
Alfred ve dvoře, Františka Křížka 36, Praha
_„Když do sebe se z hloubi zahledíš, bezpočet krajin uvidíš – leč neobjevených. Nu, projdi je a staň se znalcem vlastní kosmografie!“_ H. D. Thoreau, Walden, aneb Život v Lesích Performance Dialog je krátkým putováním mikrokrajinami čar a zvuků, které se otevírají svobodné imaginaci diváka. Vše podléhá jednoduchému principu vzájemnosti. Dialog vytváří symbiotický vztah dvou odlišných dorozumívacích prostředků: obraz vzniká na základě zvuku, zvuk na základě obrazu. Před zraky a sluchy diváků se rozehrává hudebně-obrazová kompozice v reálném čase. Vlastní performanci předcházela korespondence beze slov a na dálku, založená na výměně obrazů a zvuků. Postupně tak vznikala série intuitivních ilustrací a zvukových stop. Jejich výběr se stal základem pro zin Dialog. V sešitě najdete kresby, na jejichž hudební součást odkazuje QR kód. Ten vás zavede na stránky Dialogu na Soundcloudu. Stejnojmenná performance je pak převedením celého procesu do scénické podoby, kdy do něj vstupuje naživo a neopakovatelně vlastní divácká imaginace, a vytváří tak autonomní zážitek. Tím obohacuje dialog obrazu a zvuku o další dimenzi.