Die Reise

Die Reise

Ne 20. listopadu 2022 20:00
Alternativní

Co nám říká? Kdo ji překonal? A jaké příběhy se skrývají v lesích a vesnicích mezi Brnem a St. Pöltenem? Rozděluje nás odlišný jazyk? A může nás literatura sjednotit?

Mladá pražská režisérka Anna Klimešová se s německy a česky mluvícím souborem vydává na literárněvědnou cestu do dnešního pohraničí, které je po „pádu železné opony“ opět otevřené. Inspirována Kafkovými Cestovními deníky, myšlenkami W. G. Sebalda o domově a cizině, dílem Adalberta Stiftera nebo německo-českého spisovatele Hanse Watzlika vzniklá dvojjazyčná inscenace o kolektivní duši obou zemí. Kráčí známými poutními cestami, ale také společnou rakouskou a českou historií, je inspirována texty, legendami a pohádkami, které formovaly či reflektují náš středoevropský region (Franz Kafka, W.G. Sebald, Claudio Magris, Franz Josef I. Jakub Deml, Josef Kroutvor, Josef Váchal, Jürgen Serke nebo autor krvavých románů, temný romantik Heinrich Spiesse). Místa, kde kdysi sváděli husité boje s katolíky a nichž ještě nedávno často zněly písně Falca, dnes zarůstají náletovými křovinami.

Autorská dvojjazyčná inscenace vznikla ve spolupráci Terénu a Landestheater Niederösterreich v Sankt Pölten.

Česky a německy.