Dis pla y

Dis pla y

Út 15. listopadu 2022 20:00
Divadlo Ponec, Husitská 24a, Praha

This this this this this this this play… is not a play anymore. Jsem nebo nejsem? Jsme nebo nejsme? (Zkus se na to někdy podívat našima očima...)

Idea projektu a výsledného díla se objevila při jednom z uměleckých setkání Ulov realitu, které pořádá uskupení Pulsar a kde se vůbec poprvé potkali autorky choreografie Jitka Čechová a Tereza Lenerová. Pro jejich tvůrčí práci byly vytvořeny podmínky a prostor, kdy spolu testovaly hranice a meze toho, co je únosné na scéně, jak pro ně osobně, tak pro diváka. Paradoxní situace, kdy divák „není“ a neví se, jaký bude, až znovu přijde do divadla, občas způsobovala totální odtrženost. Často šlo o hru, ve které chybí protihráč.

Celý projekt, jehož výsledkem je choreografie dis pla y vznikal ve spolupráci s Honzou Malíkem a Terezou Krčálovou, kteří vnesli své podněty, vyvolávali otázky, poskytovali reflexi. Šlo o propojení tzv. makro a mikro dramaturgie. Projekt tedy nestaví jen na choreografii, ale vychází z analýzy postojů a pocitů vyvěrajících ze současné situace, z přemýšlení o vztahu mezi divákem a umělcem. Tedy práce, kterou se uskupení Pulsar nepřetržitě zabývá.

Vystavím sebe na blýskavém povrchu, aby se mě dotknul odraz dojmu, který ze mě máš. Leskne se ve mně touha před tebou uklouznout a začít se nevhodně smát. Vyzýváme nejistotu na souboj a trapnosti dáváme zelenou. Myslíme to smrtelně vážně, real deal baby, ale kdy už si budeme moct oddychnout?