Dis Pla Y

Dis Pla Y

Čt 24. června 2021 20:00
Moving Station – JOHAN, Koperníkova 56, Plzeň

This this this this this this this play…is not a play anymore. Jsem nebo nejsem? Jsme nebo nejsme? (Zkus se na to někdy podívat našima očima... )

Idea projektu a výsledného díla se objevila při jednom z uměleckých setkání Ulov realitu, které pořádá uskupení Pulsar a kde se vůbec poprvé potkali autorky choreografie Jitka Čechová a Tereza Lenerová. Pro jejich tvůrčí práci byly vytvořeny podmínky a prostor, kdy spolu testovaly hranice a meze toho, co je únosné na scéně, jak pro ně osobně, tak pro diváka. Paradoxní situace, kdy divák „není“ a neví se, jaký bude, až znovu přijde do divadla, občas způsobovala totální odtrženost. Často šlo o hru, ve které chybí protihráč.

Celý projekt, jehož výsledkem je choreografie dis pla y vznikal ve spolupráci s Honzou Malíkem a Terezou Krčálovou, kteří vnesli své podněty, vyvolávali otázky, poskytovali reflexi. Šlo o propojení tzv. makro a mikro dramaturgie. Projekt tedy nestaví jen na choreografii, ale vychází z analýzy postojů a pocitů vyvěrajících ze současné situace, z přemýšlení o vztahu mezi divákem a umělcem. Tedy práce, kterou se uskupení Pulsar nepřetržitě zabývá.