Divadlo NUDE: Cukrová vata: Party Is Over

Divadlo NUDE: Cukrová vata: Party Is Over

Čt 18. dubna 19:00
Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, Brno
Ako sa vysporiadať so zmenami? Dá sa život plánovať? Ako naložiť s premennými veľkého i nášho malého sveta a máme ich vôbec v rukách? Sme na všetko samé?
Popová show skončila, svetlá zhasli, brucho splaslo a ostal neporiadok.
Pokračovanie Cukrovej vaty nadväzuje na koniec, ku ktorému dospela prvá inscenácia. Dve ženy v odlišných životných situáciách skúmajú podobnosť a odlišnosť svojich realít a hľadajú spôsob, ako dospieť s čo najväčšou gráciou a najmenšími stratami.

 
TVORIVÝ TÍM
Námet: Heidi Šinková
Text: Michal Belej, Lýdia Ondrušová, Heidi Šinková
Réžia: Michal Belej
Dramaturgia: Katarína Mrázková
Scéna a kostýmy: Laura Štorcelová
Pohybová spolupráca: Kristína Kondlová Strečková
Hudba: DJ GÄP
Svetelný dizajn: 100huf
Produkcia: Karolína Kováčová
Foto: Michaela Škvrňáková, Michal Vasiľ
Účinkujú: Heidi Šinková, Lýdia Ondrušová
 
Projekt z verejných zdrovoj podporili Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj. Za podporu ďakujeme Nadácii mesta Bratislavy, Nadácii Tatra Banky a isexshop.sk
 
Inscenace proběhne v rámci off-programu konference women in art, kterou pořádá kulturní centrum CO.LABS ve spolupráci s Institutem umění - Divadelním ústavem, KUMST - kreativním hubem Brno, Vizí Tance a Divadlem BARKA. Tématem druhého ročníku konference je “Mateřství/rodičovství v kulturním a kreativním sektoru”.  Konference women in art je podpořená grantem EU Next Generation a Národního plánu obnovy Výzvy č. 4/2023 - Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce v ČR.