Dívčí válka

Dívčí válka

Čt 4. května 2017 19:00
Divadlo U Hasičů, Římská 2135/45, Praha
Autor sám o této komedii říká: Dívčí válku jsem psal tak říkajíc českému národu na míru, jde především o jemu blízky styl humoru a oblasti, kterých se dotýká - erotika, politika. Děj naší historické komedie začíná na veselohru dosti neobvykle a sice pohřbem kněžny Libuše. I když ten se odehrává mimo zorné pole diváka a vlastní děj pak začíná rozhovorem knížete Přemysla s vladykou Bivojem.