Dlouhý, široký a bystrozraký

Dlouhý, široký a bystrozraký

Ne 23. ledna 2022 15:00
Divadlo Trám, Purkyňova 17, Svitavy
Představení klasických lidových pohádek vychází z tradice rodinného divadla a z naší dávné potřeby a snahy o autentický divadelní zážitek.
Protože co mohlo být hezčího, než když rodiče /nebo nějaký hodný strýček/   po nedělním obědě místo zapnutí televize vytáhli loutkové divadlo, počkali až se sejdou sousedovic děti a začali dětem hrát nějakou tu pohádku. Naše pohádky jsou založeny na prvcích improvizace a především na přímé spolupráci s dětmi. Dětem /a nejenom jim/ tedy nepřináší naše improvizované hraní jen známou pohádku, ale i možnost aktivně se do děje zapojit.
Scénář a režie S. Kočvarová, S. Malinková /  Hrají S. Malinková a S. Kočvarová