Dominik Gajarský: Exot

Dominik Gajarský: Exot

Út 11. srpna 2020 20.00
Studio Hrdinů, Dukelských hrdinů 47, Praha
Hudební kompozice pro živé nástroje a zpěv, kriticky reagující na trend exotismu (zájem o jiné, cizí), který zasáhl tvorbu mnoha evropských skladatelů/lek a umělců/kyň v období od poloviny 19. stol. až do počátku 20. stol. Motivem, který propojuje všechny části, jsou organismy, které pro svou velikost často přehlížíme a které nestojí v prvních liniích lidské imaginace o živých tvorech. Libreto popisuje každodenní problémy z pohledu živočichů, kteří nejen díky tvaru a barevnosti svého těla získali přívlastek exotický.