Don Juan aneb Kamenná hostina + Pantalon a Kolombina

Út 20. července 21.00
Florea Theatrum, Malostranské náměst 13, Praha
Balet

Orchestr Musica Florea a taneční soubor Hartig Ensemble – Tance a balety tří staletí v červenci uvedou premiérový program složený z premiérového nastudování baletu Don Juan aneb Kamenná hostina Ch. W. Glucka a obnovené premiéry Mozartovy pantomimy Pantalon a Kolombina. Představení bude předcházet od 20:00 rovněž dramaturgický úvod, kde se diváci dozví od prof. Heleny Kazárové, Ph.D. a a MgA. Petry Dotlačilové, Ph.D. řadu zajímavých podrobností o vzniku této inscenace a o genezi obou děl v dobových souvislostech.

Téma španělského svůdce Dona Juana je v literatuře známo již od středověku, o rozšíření jeho slávy se následně postarali spisovatelé a dramatici jako Tirso di Molina či Molière. Tato dramatická zpracování se stala inspirací italskému choreografovi a novátorovi klasicistního tance Gasparo Angiolinimu. Společně se skladatelem Ch. W. Gluckem roku 1761 ve Vídni uvedli přelomové dílo s názvem Don Juan aneb Kamenná hostina. První tragický dějový balet, jenž předznamenal nový směr ve vývoji jevištního tance i opery. Prvním choreografem baletu-pantomimy Don Juan byl již zmíněný Angiolini, česká inscenace je výsledkem historicky poučené práce a pečlivých rešerší choreografky a režisérky Heleny Kazárové. Hudebního nastudování se chopil Marek Štryncl se svým orchestrem Musica Florea.

Taneční večer doplní v obnovené premiéře uvedené dílo Pantalon a Kolombina s hudbou Wolfganga Amadea Mozarta, o kterém se traduje, že byl sám vášnivým tanečníkem.