Duchovní a totalita

Duchovní a totalita

Pá 17. září 2021 20:00
Studio Hrdinů, Dukelských hrdinů 47, Praha
Drama Alternativní

Josef Zvěřina a zápas za duchovní svobodu v komunistických kriminálech.

Oba totalitní režimy 20. století, nacistický i komunistický, přinesly církvím a jejich zástupcům i věřícím v Československu (potažmo v celém východním bloku) tvrdé pronásledování. To, co za šest let nezvládla zlikvidovat nacistická snaha o zničení církevních struktur a elit jako nositelů významné části národní identity, to znovu pronásledoval komunistický režim. Pokračoval v tom systematicky a vytrvale po čtyřicet let. Duchovní byli odsuzováni k trestům vězení i smrti, k vysilující a zdraví ohrožující dřině v pracovních táborech, zvláště při těžbě uranu, všemožně utiskováni, ponižováni a šikanováni. Materiální i kulturní hodnoty spojené s působením církevních institucí, škol a klášterů byly bezohledně ničeny.

Záměrem tvůrců je v rámci scénického dokumentu představit životní osudy konkrétních duchovních pod likvidačním tlakem totalitního režimu a jeho aparátu. Inscenace se bude věnovat těmto duchovním osobnostem: Josef Beran, Ladislav Hlad, Karel Otčenášek, Štěpán Trochta, Stanislav Zela, Josef Zvěřina, Oto Mádr, Felix Maria Davídek, A. M. Švarcová.

Hlavní důvod, proč se chceme tomuto tématu tak zevrubně věnovat, je fakt, že stopa vykořenění vlivu duchovenstva samozřejmě zeje do našich časů: náboženský život a vše, co k němu patří, se ocitl na okraji zájmu naší společnosti. V tomto příznačném mlčení dnes žijeme a jsme tak dědici minulosti, ve které jsme nežili, ale která je nyní naší přítomností. Přítomností, která nám dává stejné otázky, výzvy a úkoly, protože je nabíledni, že minulost a její souvislosti si nepřipomínáme proto, aby se neopakovala, ale právě proto, že je stále s námi. Vidíme to dobře, pokud jsme toho schopni, na stavu naší země a na mocenském dění ve světě.