Dům kultury a naděje – Divadelní soud

Dům kultury a naděje – Divadelní soud

So 18. června 2022 20:00
HaDivadlo, Poštovská 8d, Brno

Vstupenka na divadelní soud v roli pozorovatele. Workshopová konference, která je nejvýše pro 48 zájemců, se skládá ze série participativních a diskuzních dílen zkoumajících fenomén dobrého života. Připraveny budou čtyři tematická stanoviště – Domov, Práce, Vzdělání, Město. Účastníci rozděleni do skupin budou ve třech cyklech spolu s průvodci zkoumat daná témata. Hledat a formulovat to, co by se mělo zlepšit, proměnit či obnovit tak, aby společenský vývoj vedl k „dobrému životu“ (well being). Vyvrcholením se stane událost divadelního soudu, na němž se účastníci na základě předchozích poznatků a zkušeností stanou sami rozhodujícími. Na tento soud je možné se připojit i jako pozorovatel, nezávisle na účasti na celodenní workshopové konferenci. Všichni, i další zájemci, se mohou přidat k hudební performance o dobrém životě a k participativní poznávací procházce po Brně, se začátkem od HaDivadla.

Moderují: Adam Čajka a Eva Dittingerová – lektorka, facilitátorka a pedagožka se zaměřením na dramatickou výchovu. Zájem o příběhy a jejich potenciál ji přivedl k poradním kruhům, které přináší do prostředí formálního i neformálního vzdělávání.

Finální participativní setkání nad reflektovanými zkušenostmi z dílčí práce na stanovištích. Jak překonat konflikt: Co nám brání žít dobrý život plně? Co nám (ne)umožňuje propojit nalezené fragmenty dobrého života – a jak se na této cestě shodnout? Situací scénického soudu, s dvojicí moderátorů a při klíčové účasti návštěvníků aktivit z průběhu dne se zformulují požadavky i zábrany. Žalovat to, co v systému změnu a transformaci brzdí. Nebo i obhajovat nalezené vize dobrého života, v konfliktu k zákonu dnešní prožívané reality, jak ji společnost pro 21. století přichystala. Protagonisté, kteří se účastnili workshopů na stanovištích v průběhu dne, budou reflektovat a shrnovat postřehy z diskuzí o otázkách domova, práce, vzdělání a městského prostředí. Návštěvníci příchozí speciálně na toto finále se budou moci procesu spoluúčastnit anebo v roli přihlížejících svůj pohled z odstupu konfrontovat s akcí a sledovat komunikační hru jako svébytnou para-realitu. Divadelní soud jako plénum o možnostech dobrého života a překonávání represivních zkušeností v naší každodennosti. Společné setkání bude formováno jako akcentované drama sporu. Program doplní hudební kompozice s živým nástrojem a ve vychýlené jevištní audiovizuální situaci. Zvukové řešení připraví autoři z kurátorského a produkčního týmu celodenní akce Katarína Gatialová a Matyáš Dlab.

Na program si není třeba nosit nic speciálního, základní občerstvení bude zajištěno. Případné dotazy je možné směrovat na adresu [email protected].