Dva minioperní skeče Miloše Štědroně

Dva minioperní skeče Miloše Štědroně

Čt 27. června 20:00
Opera
Autor: Miloš Štědroň
Režie: Tomáš Studený
Hrají: Tomáš Krejčí, Aleš Janiga, Michael Robotka, Jana Vondrů, Lucie Kašpárková

Návrat – František Sušil v rodném Rousínově, inspirovaná životem Františka Sušila, moravského teologa, římskokatolického kněze a sběratele lidových písní, kterou Ensemble Opera Diversa plánuje uvést ve světové premiéře v roce 220. výročí Sušilova narození.

Situaci kolem Sušilovy návštěvy v rodném Rousínově kromě Historica (již pravidelné postavy v autorových operách) přiblíží také nervózní Starosta, připravující uvítání, dvě klevetivé Baby z Rousínova, malý Janáček za doprovodu maminky, Tercet zpívající hanácká příjmení a Lokomotiva. Vznikl průsečík několika uměleckých osudů, který krom typické Štědroňovy hudební řeči (úsečné, lakonické, užívající dle potřeby principy recitativu, ale i různých dobových popěvků) nepostrádá navýsost potřebný groteskní náhled na hudbu, operu a svět kolem – v souvislostech a kontextech.

Vzhledem ke kratšímu časovému formátu bude Návrat doplněn již nastudovaným repertoárem téhož autora – komorní opera Magnum mysterium – Světské a posvátné ze života Gregora Mendela, inspirovaná životem zakladatele genetiky a jednoho z nejvýznamnějších světových vědců. Miloš Štědroň, skladatel a muzikolog, který je autorem hudby mj. i k populární Baladě pro banditu, zkomponoval tento operní apokryf na vlastní libreto, v němž spojuje fiktivní komentáře se skutečnými událostmi a texty ze života pozdějšího starobrněnského opata.