Dva v pohybu

Dva v pohybu

So 28. listopadu 19.10
Studio talentů, Úvalská 28, Praha
Dva v pohybu je čistě pohybové divadlo beze slov.