Eéliška kolem

Eéliška kolem

Út 9. října 2018 19:30
Divadlo Kámen, Nekvasilova 2, Praha
Improvizované noční setkání s palčivě hubenou rodinnou historií.
Eéliška je improvizace jazzového typu. Čtyři herci mají připravené standardy situací a všichni mají na papíře k dispozici akordy (pokaždé trochu jiné) a aranžmá (pokaždé trochu jiné). Ani jedno není naprosto závazné, ale standardy, akordy i aranžmá tvoří základ, nad nímž se improvizuje. Se standardy, akordy (nebo jsou to jen tóniny?) a aranžmá je možné i při improvizaci (a v jistém smyslu zvláště při ní) vytvořit určitý rytmus a pohybovat se neznámou krajinou sice tápavě, ale přece jen určitým směrem.
Herci na židlích v první řadě čekají na svůj čas. Když přijde, jednají. Když pomine, přestávají jednat. A tak dále víceméně podle not. Jedinou stále (ne)přítomnou osobou je Eéliška.
Provádějí a jednají: Zdeňka Brychtová, Kateřina Dvořáková, Petr Odo Macháček, Josef Novák.