Élektra
Zobrazit fotky

Élektra

Po 24. dubna 2023 19:00
Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 39, Praha
Drama Činohra
Koupit vstupenky
Přehrát video
Délka: 75 min
Premiéra: 22. 3. 2018
Autor: Sofoklés
Režie: Hana Burešová
Hrají: Eva Hacurová, Pavel Neškudla, Marie Poulová, Petra Špalková, Jan Vondráček, Jan Meduna, Jan Sklenář, Klára Sedláčková-Oltová, Marie Turková, Magdalena Zimová
Po deseti letech od premiéry Senekovy Faidry se režisérka Hana Burešová a dramaturg Štěpán Otčenášek vracejí k antice.
 
 Élektra byla dcerou bájného vojevůdce Řeků v trójské válce, Agamemnóna. Její příběh, završující spletitou a krvavou historii rodu Átreovců, inspiroval vznik řady uměleckých děl od antiky až do současnosti. 
 
 Sofoklovo drama se odehrává v Mykénách sedm let po Agamemnónově hrůzné vraždě, kterou spáchala jeho manželka Klytaiméstra se svým milencem Aigisthem. Élektra nepřestává lkát po zemřelém otci, je však osamělá ve svém žalu i odporu proti vrahům a uchvatitelům trůnu, kteří ji ponižují a utlačují. Na rozdíl od sestry Chrysothemis, která ji nabádá, aby přijala svůj úděl a podrobila se mocným, není Élektra schopná kompromisu či přetvářky a stahuje se raději do izolace; touží jen po návratu bratra Oresta, který by pomstil otce a vrátil jí i Mykénám svobodu a důstojnost. Pro Klytaiméstru je dceřin odpor a synův návrat z vyhnanství noční můrou, a proto uvítá jako osvobození náhlou zvěst o synově smrti i následné zoufalství Élektry. Nikdo však netuší, že jde o lest - Orestés se tajně vrátil do Mykén, aby podle pokynu božské věštby pomstu uskutečnil. Dá se Élektře poznat a s její pomocí zabije matku i Aigistha.
 
 Lidské vášně a city se po staletí nemění, určité činy však v různých dobách získávají tu kladné, tu záporné znaménko. S posunem nábožensko-etických hodnot za dva a půl tisíce let od svého vzniku Sofoklovo drama provokuje stále palčivými otázkami, zda je možné násilím ukončit násilí a nastolit spravedlivý řád, zda pomsta, byť sebevíc oprávněná, může vskutku přinést očistu a omluvit i matkovraždu.
 
 Účinkují
 Eva Hacurová Élektra 
 Pavel Neškudla Orestés 
 Marie Poulová Chrysothemis 
 Petra Špalková Klytaiméstra 
 Jan Vondráček Vychovatel 
 Jan Meduna Aigisthos 
 Klára Sedláčková-Oltová Chór 
 Marie Turková Chór 
 Magdalena Zimová Chór