Emergency Dances IV: Space Womb

Emergency Dances IV: Space Womb

Út 14. listopadu 17.30
Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha
Další díl kurátorované série Emergency Dances se soustředí na mnohoznačný prostor, kde se rodí nový život. Tanec vyvěrá z mezního bodu, odkud není cesty zpět. Magdalena Malinová a kol. zvou diváky do specificky pojaté instalace a skrze univerzálnost hlasu a dotyku nabízí ohledávání hranic intimity. Nhung Dang & kolektiv se v pohybu zaměřují na modely fungování mateřství a jejich reprezentace ve světě rostlin, zvířat i lidí, přičemž touží sdílet neduální perspektivu, kdy se od racionálních vzorců přechází k nelineárnímu, živoucímu pojetí vztahů. Tereza Holubová, Klára Kočárková a Kristýna Štarhová se ve svém imerzivně pojatém zkoumání limitů domova vystavují pohledu diváků a jejich těla vyprávějí o minulosti a oslavují její rány.
Projekt Emergency Dances vzniká v koprodukci s Palácem Akropolis a za podpory hlavního města Praha, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a tepu39.
Ve vší svatosti/In all its glory
Mezi diváky a performery se vytváří sdílený prostor, kde je možno na základě limitů jedněch a přání druhých otevřít důvěru mezi těly. Neznáme se, nevidíme se. Společně pátráme po vzájemnosti, ptáme se, „co je jinakost“. Jaké to je podat si ruku s někým, jehož tvář není vidět? Vstupujeme spolu do prostoru, kde ruce, ramena, hlasy a nohy vzájemně komunikují skrze dotek, pohyb a přítomnost. Zpomalte, buďte zvědaví a zůstaňte, jak dlouho si přejete. Vaše přítomnost a vnímavost dává možnost, aby vzniklo, co tu ještě nikdy nebylo.
  • Instalace je déletrvající a kapacita diváků omezená.
  • Režie a koncept: Nitish Jain a Magdalena Malinová
  • Performeři: Nadezda Nazarova, Nirav Prajapati, Jeries Abu Jaber, Magdalena Malinová a Nitish Jain
Motherland 
Mladé nezávislé uskupení Nhung Dang & kolektiv prozkoumává rozmanitost mateřství tak, jak již existuje ve světě zvířat a rostlin; ve druhé vrstvě se zaměřuje na mateřství jako na subjektivní, tělesnou a lidskou zkušenost, a nakonec obě tyto vrstvy reflektuje vrstva třetí, která přehodnocuje konvenční zobrazování archetypu matky v kultuře a mytologii napříč historií a zeměkoulí. Tvůrci touží provokovat diváky k emocionální angažovanosti a kritickému uvažování. Obsazením mužského performera do role matky zpochybňují společenské dogma, že mateřství ve smyslu péče o dítě je schopna pouze žena a ptají se, zda může „mateřství“ existovat i mimo těla „matek“?
  • Rešerše a kolektivní tvorba, režie a dramaturgie, pohybová spolupráce, účinkující: Nhung Dang
  • Rešerše a kolektivní tvorba, pohybová spolupráce, účinkující: Taro Troupe (Tamura)
  • Kolektivní tvorba, účinkující: Huyen Vi Tranová
Nebojsy 
Imerzivní pohybová zpověď zve do útrob domu i na hranu mého a cizího těla. Multidimenzionální a kulturně-antropologický koncept Terezy Holubové, Kláry Kočárkové a Kristýny Štarhové osahává vnitřní prostor nepřijetí, uvíznutí v sobě samé a hraničního bodu, zda život dát, nebo ne. Skrze gesto, step a slovo procházejí performerky bolestným územím prázdnoty nebo ztráty. Spolu s diváky, díky nim a skrze ně si v následujícím momentu dovolí risk vydat se na svou vlastní cestu.
  • Koncept, režie, performance: Tereza Holubová, Klára Kočárková, Kristýna Štarhová