FA(R)MU. Hra jako škola hrou. Rituální drama.

FA(R)MU. Hra jako škola hrou. Rituální drama.

Út 28. listopadu 19.30
A studio Rubín, Malostranské náměstí 9, Praha

Inscenace je hybridní. Filmová i divadelní. Odolný kříženec do časů, kdy svět připomíná živý katalog veškerých nástrojů zastrašování, útlaku a manipulace. Ale veseleji…

„Dodnes ti, Dušane, věřím, umělci svrhnou každý režim”, napsal básník a ideolog undergroundu s přízviskem Magor.

Ze situace na FAMU (ve smyslu teze, že nejcitlivější reflexe společenské skutečnosti se odehrává na nejexponovanější umělecké škole) je zřejmé, že dnešní společenská pravda vítězí někde mezi militantním purismem z amerických kampusů a důsledky podvrženého pseudomýtu moderních dějin.

Nade vším klene se hegemon intaktního korporátu jako oslava simplicitního nihilismu. Parazité historického vítězství mají funkce, chorobný apetit, reálnou moc a paragraf na ochranu osobnosti. Chtělo by se říct, že na opačné straně stojí intelektuálové se svým kritickým myšlením a umělci se svým diverzním přístupem. Namísto toho, však, opakuje duchovní elita argumenty státní televize a sofistikuje jejich vulgárnost na takzvaných sociálních sítích, aby dala bůhvíkomu najevo, že nevybočila z generální linie. Inscenace je výjimkou potvrzující pravidlo.