Ferrante Club

Ferrante Club

Ne 11. prosince 2022 20:00
Studio Hrdinů, Dukelských hrdinů 47, Praha
Drama
Výchozím impulzem projektu je literární fenomén díla Eleny Ferrante, autorky-přízraku, jejíž románová tetralogie (Geniální přítelkyně, Příběh nového jména, Příběh těch, kteří odcházejí a těch, kteří zůstanou, Příběh ztracené holčičky) získala věhlas na celém světě. Vedle tématu konstruovaní ženské totožnosti vylíčené s výjimečnou upřímností, tedy bez anestezie a opomíjeni citlivých i stydlivých zkušeností, cyklus Geniální přítelkyně bolestivě vypraví o rozporné potřebě společenského povýšení. Aspirace hrdinek rostou díky jejich permanentní rivalitě, boji o věrohodnost anebo skrze vytěsňování stop z minulosti. Divadelně – režisérský tandem Igy Gańczarczyk a Magdy Jiřičky Stojowské zajímá zvláštní mechanismus přátelství žen, ve kterém jsou rivalita a vzájemná fascinace hnacím motorem hledání „lepšího života“ – seberealizace, vzájemného dokazovaní si svých schopností, talentu a zároveň jsou i určitým ohrožením, protože narušují konvence a obecně přijímané normy. Další perspektivu hledají autorky projektu ve společensko-kulturních souvislostech: otázkách co spojuje Polky a Češky, které fascinovala próza Eleny Ferrante? Co se změnilo v Polsku a Česku v přístupu k ženským právům (mj. právu na potrat, metodě in vitro, sociální ochraně)? Jak třicet let po systémové transformaci vypadá přítomnost žen ve veřejném prostoru či historickém diskurzu?
Scénář vzniká spojením vybraných motivů a situací z knih Ferrante, a také jiných literárních kontextů, dokumentárních materiálů a osobních příběhů žen spolupracujících na tomto projektu.