Grandiózní

Grandiózní

Út 26. října 2021 19:00
Divadlo Bravo!, Branická 63, Praha

Hlavní příběhová linka sleduje proces a okolnosti vzniku „grandiózního představení“, kterému skupina performerů obětuje doslova vše. Ve snaze vytvořit dílo, které přesáhne je samé, soustředí svůj čas, energii a prostředky do přípravy zásadního projektu, který má změnit jejich životy a obecné vnímání žánru, kterému obětovali vše, včetně svého zdraví.

Okolnosti, které komplikují jejich snahu, vychází z reality uměleckého života, ve kterém je existence uměleckého souboru závislá na štědrosti grantových komisí a nestabilní divácké přízni. Umělci musí v průběhu tvorby svou vizi Grandiózní upravovat kvůli kolísavé ekonomické realitě a měnícímu se personálnímu stavu souboru. Jsou nuceni se vyrovnat s havarijním stavem cvičebního náčiní a nevyhovujícím tréninkovým prostředím. Snaží se vše zachránit domácím kutilstvím a svojí vynalézavostí. Další dějové příběhy se odehrávají mimo zkušebny a pódia a reflektují reálné zkušenosti performerů z jejich běžných životů. Jsou nuceni kombinovat každodenní zkoušení s normální prací, aby mohli zase zkoušet. Přestože množství překážek je paralyzující, umělci jsou odhodlaní dotáhnout projekt do konce. Kvůli divákům, kvůli sobě, kvůli víře ve smysl svého úsilí.