Headless Mule

Headless Mule

So 3. prosince 2022 19:30
Studio Alta, U Českých loděnic 4, Praha
Alternativní

The Headless Mule (portugalsky Mula-Sem-Cabeça) je mýtická postava v brazilském folklóru, která zobrazuje ducha ženy, která byla Bohem prokleta za své hříchy. Legenda říká, že pokud žena svede kněze, promění se každý čtvrtek o půlnoci v mulu (kříženec osla a klisny) s plameny ohně místo hlavy a zahubí vše, co jí přijde do cesty. Na brazilském venkově je víra v tuto legendu tak silná, že někteří lidé nevycházejí ve čtvrteční noci ven. Časem se interpretace tohoto mýtu rozvinula a v současnosti zobrazuje hříchy jako smilstvo, nekrofagie nebo svatokrádež. Ve variacích mýtu žena bezhlavou mulu porodí.

Dnes by se to nazvalo „slut-shamingem“. „Slut-shaming“ je forma šikany prostřednictvím ponižování lidí, zejména žen a dívek, za vzhled a chování, které je vnímané jako porušení očekávání společnosti v souvislosti se sexualitou. Často se používá i v souvislosti s homosexuální menšinou, která může čelit obecnému nesouhlasu se sexuálním chováním považovaným za promiskuitní. Podstatné na příběhu je to, že zatímco žena je přeměněna v bestii, nikde není zmínka o nějakém trestu pro muže, který s ní daný hřích spáchal. Se „slut-shamingem“ se zřídka setkávají heterosexuální muži a tedy, „slut-shaming“ je příkladem dvojího metru. Zatímco ženy za projevy sexuality odsuzuje, muže za stejné chování chválí. Přestože veřejná diskuse o problematice „slut-shamingu“ začala nedávno, ponižování žen pro jejich sexualitu není žádnou novinkou.

Martin Talaga je tanečník, choreograf a performer v oblasti současného tance a fyzického divadla, zajímá se ale také o experimentální a vizuální díla a lidové tance.

Tomáš Procházka absolvoval divadelní režii a dramaturgii na VŠMU v ročníku Ľubomíra Vajdičku a Jána Štrbáka.