Heart Of Noise

Heart Of Noise

Čt 2. května 20:00
Divadlo Archa, Na poříčí 1047/26, Praha
Autor: Sylva Šafková
Hrají: Francesca Amante, Florian Garcia, Simona Machovičová, Filip Staněk, Michal Toman, Tomáš Reindl

Inspirací nejnovějšího tanečního představení souboru 420PEOPLE v choreografii Sylvy Šafkové je, jak název sám napovídá, hluk. Hluk je většinou vnímán negativně, jako cosi rušivého. Negativní konotace tohoto výrazu ale nemusí být vždy na místě. Tak třeba angličtina používá pro „hluk“ a „zvuk“ stejný výraz „noise“. Lze tedy možná říci, že inspirací představení není hluk, ale zvuk, zvuk jako určitý protipól hudby. Samozřejmě se nejedná o hluk náhodný, ale o hluk komponovaný. Ideově tak představení navazuje na manifest futuristů „Art of Noise“ (L'arte dei Rumori) sepsaný Lugi Russolem, který v hluku vidí především nové možnosti zvukového prožitku, který není svázán omezeným rejstříkem zvuků tradičních hudebních nástrojů. K spolupráci v tomto projektu Sylva Šafková přizvala opět T. Reindla (Omnion), který na scéně za pomoci nahrávek i živé produkce vytvoří svoji verzi scénického hluku v různých jeho podobách. Industriální zvuky, údery do vodní hladiny ale i zvuky lidského těla, hlasy, tlukot srdce doprovodí choreografii pro tanečníky souboru 420PEOPLE, to vše v scénografii Marka Cpina. V rámci představení se na jevišti objeví vodní hladina a zazní kultovní nástroj futuristů intonarumori.